Kan bokläsning göra dig bättre på att plugga?

Kan bokläsning göra dig bättre på att plugga?

Böcker öppnar dörrar till nya världar. Det är i sig ett skäl att läsa så ofta du kan, för med varje ny värld följer också nya lärdomar. Du behöver inte läsa facklitteratur för att få ökad kunskap. Hur mycket lär inte den klassiska litteraturen om livet, som exempel?

När du pluggar har du en fantastisk chans att tillgodose dig kunskap genom läsning. Kurslitteraturen utgör nämligen en viktig del av kursupplägget. Den hjälper dig inte bara att hänga med i studierna, utan kan ge dig fördjupade kunskaper om ämnet du är nyfiken på.

Läs böcker bortom kursplaner och litteraturlistor

Forskning visar de många fördelarna med att läsa böcker. All läsning gör skillnad, så om du har möjlighet kan det vara berikande att läsa bortom kursplanerna och litteraturlistorna.

En given anledning att läsa mer är att du får ett bättre ordförråd. Om du är en läslus ökar därför chanserna att briljera såväl när du skriver högskoleprovet som hemtentor – och även när du håller i muntliga presentationer.

Att kunna leverera bra texter är viktigt när du studerar på högskola eller universitet. En bra text är bland annat en sammanhängande text med röd tråd och tydliga resonemang. Det bästa sättet att lära dig skriva är att läsa det andra skrivit.

Bli smartare genom att läsa texter

Forskare har gjort MR-tester medan försökspatienter läst klassisk litteratur. Röntgenbilderna visade uteslutande på ökad hjärnaktivitet i form av nya kopplingar mellan hjärnans olika delar. Därmed ligger det en bokstavlig sanning i att man kan bli smartare av att läsa texter.

Inom hjärnforskningen har man också undersökt huruvida läsning kan hålla hjärnan ung längre. Äldre personer som läser böcker har visat sig ha en minskad risk för plackbildning och skador på hjärnan – sådant man annars finner hos patienter med demens.

Läsa böcker gör dig kanske inte per definition smartare, men det åstadkommer i alla fall positiva förändringar i din hjärna.

Läs oftare för att öka din förståelse

Vid högskole- och universitetsstudier är att kunna uppvisa förståelse av största vikt, såväl förståelse för ämnet som förståelse för perspektiv och sammanhang. Att läsa böcker ökar din empatiska förmåga, visar forskning. Just empati är den egenskap som krävs för att exempelvis sätta dig in i hur världen har uppfattats och upplevts genom tid och rum.

Återhämta dig med hjälp av böcker

Studietiden kan i perioder vara stressig och det gäller att hitta sätt att varva ner. Att försvinna in i en bok kan vara det perfekta sättet att få återhämtning. Tidigare forskning tyder på att läsande minskar stress, depression och att det dessutom kan hjälpa dig sova bättre.