Om litteratur

Om litteratur

Litteraturen har en lång historia och i den här delen får du veta allt om dess historia och vart ordet kommer ifrån.

Vad är litteratur?

Vi börjar med att berätta lite om vad själva ordet litteratur betyder. Med korta drag kan man definiera litteratur som något som är skrivet. Det kan innebära att både böcker, tidskrifter, reportage och artiklar kan vara litteratur. Men de allra flesta tänker att litteratur är en bok som är skönlitterär, faktabaserad eller biografisk. Ordet litteratur är ett samlingsbegrepp för en berättelse som är nedskriven eller muntligt framförd. Ordet litteratur kommer från latin och litteratura vilket beskriver något som är skrivet.

Litteraturens historia

Eftersom litteratur är något som är nedskrivet eller muntligt framfört så betyder det att litteratur inte bara är en skönlitterär bok som är inbunden. Litteraturens historia börjar i och med att mänskligheten börjar använda sig utav skrift för att samla historier.

Skriftspråket kom för ungefär 4000 år sedan. Skriftspråket tros ha uppkommit kring år 2000 år – 2100 år före Kristus. Det var då vi använde oss av lertavlor och skrev ner några av mänsklighetens första historier som finns i skrift. Innan dess hade vi uttryckt vår kultur och samlat historier via målningar eller muntliga framföranden. Men nu kom skriften och början på litteraturen.p>

Världens första litterära verk kallas för Gilgamesheposet och är en historia som funnits i Mesopotamien sedan långt innan den blev nedskriven. Historian är nedskriven med kilskrift och sumeriska och berättar om den forna kungen Gilgames.

Att använda sig av lertavlor och kilskrift är något vi gjorde ganska länge. Men eftersom det tar en hel del tid att hacka ner bokstäverna i det hårda materialet fick litteraturen lite av ett uppsving i när papyrus och pergamentet uppfanns. Nu tog det inte längre lika lång tid att skriva ner våra berättelser.

Om du kan din historia vet du att papyrus och pergament är något man använde mycket utav i forna Egypten och det antika Grekland. Några av världens mest kända litterära värk som läses och är omtyckt än idag är odyssén och Iliaden som skrevs av Homeros vilket är en tidig författare som levde i det antika Grekland.

Det många inte vet är att de gamla grekerna inte var särskilt positivt inställda till läsning. De enda som läste var slavarna som läste för deras ägare eftersom läsning och att skriva var något man såg ner på. Den enda av de gamla grekiska filosoferna du hört talas om som skrev ner sina verk själv var Platon. Han skrev sina verk själv för att han var rädd att de annars skulle feltolkas.

Men det skulle dröja enda in i medeltiden då den första fiktiva romanen kom. Det sägs att den första fiktiva romanen är Don Quijote som är skriven av Cervantes.